Začínáme s potápěním

Nabídka pro zájemce o instruktorskou kvalifikaci

Komplexní příprava na kvalifikace CMAS I1/CMAS I2Komplexní příprava na kvalifikace CMAS I1/CMAS I2

Úvod do potápění (ÚDP)

Úvod do potápění (ÚDP) slouží k propagaci výcvikového systému SPČR tím, že kvalifikovaně a bezpečně poskytne potenciálním zájemcům o potápěčský výcvik první seznámení s přístrojovým potápěním a seznámení s požadavky, které na ně bude klást eventuální další výcvik.

Poznámka: Toto "seznámení s vodou" neposkytuje žádnou kvalifikaci.

Potápěč s doprovodem

Méně náročný kurz, který rychle umožní zájemcům od 12 let se bezpečně potápět, ale pouze v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora (např. Potápěč CMAS P***) do hloubky max. 12 m. 
Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -1.

Potápěč Junior SPČR

Tento kvalifikační stupeň je určen pro děti po dosažení věku 12 let, kurs umožňuje potápět se ve volné vodě v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P** (rodiče nebo jimi pověřené osoby) do malých hloubek a v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P*** nebo instruktora do hloubek maximálně 20 m. Kurz umožňuje snadné absolvování kurzu Potápěč CMAS P* po dovršení 14 let.

Poznámka: Pokud je zájemci o potápění alespoň 14 let, je možno se účastnit kurzu Potápěč CMAS P*.

Potápěč CMAS P*

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k samostatnému potápění ve volné vodě do 20 m bez dekompresních zastávek, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora hlouběji. 
Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -2.

Poznámka: Základní potápěčský stupeň. Po absolvování kursu získáte mezinárodně uznávaný průkaz. Na potápěčských základnách často bývá vyžadován doprovod zkušeného potápěče, případně placeného průvodce základny. Můžete se účastnit náročnějších specializačních kurzů (Mořská biologie, Fotografování pod vodou apod.)

Potápěč CMAS P**

Plně vycvičený potápěč, který již získal určité zkušenosti s potápěním ve volné vodě a může se účastnit ponorů bez omezení, s potápěčem s kvalifikací Potápěč CMAS P* do hloubek do 20 m.

Poznámka: Potápěčský stupeň "dospělého" potápěče. S průkazem potápěče se dvěma hvězdami vám zpravidla nebudou nikde činit žádné potíže i na náročnějších lokalitách. Můžete se účastnit náročnějších specializačních kurzů (Nitrox, jeskyně, apod.)

Potápěč CMAS P***

Plně vycvičený a zkušený potápěč, schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku. Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -3.

Poznámka: Maximální kvalifikace, které může potápěč dosáhnout. V jiných systémech odpovídá kvalifikaci divemastera. Můžete se účastnit nejnáročnějších specializačních kurzů (Trimix, rebreather, apod.)

Instruktor CMAS I*

Potápěč CMAS P***, který je asistentem instruktorů vyšších stupňů, má dobré vědomosti o zásadách vyučování, metodice výuky potápění a obsahu výuky. Může vyučovat teorii a praxi v chráněném vodním prostoru pro P*, neuděluje kvalifikaci a může pomáhat při výcviku P** a P*** 
Odpovídá požadavkům ČSN EN 14413 -1.

Instruktor CMAS I**

Zkušený instruktor, který má důkladné vědomosti o veškeré teorii, má velmi dobré vědomosti o zásadách vyučování, metodice výuky potápění, o výcviku na všechny potápěčské kvalifikační stupně. Může pomáhat při výcviku I* a vést vybrané specializační kurzy. 
Odpovídá požadavkům ČSN EN 14413 -2.

Instruktor CMAS I***

Velmi zkušený instruktor, školitel instruktorů, který je způsobilý vést výcvik na všechny potápěčské i instruktorské kvalifikační stupně a převzít odpovědnost za vedení potápěčských škol, středisek, speciálních výcvikových kursů a akcí. 
Odpovídá pojmu školitel instruktorů v ČSN EN 14413 -2.

Přehledné informace získáte v blokovém diagramu Systém výcviku a kurzů v SPČR - CMAS. Podrobné informace o jednotlivých kvalifikačních stupních získáte v souboru Výcvikové směrnice SPČR 2016.

SPČR je národní federací CMAS, proto je potápěčský výcvik organizován podle standardů a pravidel této organizace. Na základě dohody s představiteli výcvikového systému PADI je možno pro účely dalšího výcviku vzájemně uznávat potápěčské kvalifikace druhého systému podle údajů v souboruDohoda SPČR a PADI. Podle připravovaného usnesení VK bude možno přijímat do výcviku členy i jiných systémů s určenou kvalifikací.


Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign