Login

Kalendář VK SPČR

Školení instruktorů SPČR 2024
Barbora 18.5.2024
Vážená kolegyně, vážený kolego,
Školení instruktorů SPČR jako každoročně proběhne 18. 5. 2024 na školícím středisku svazu, Barbora u Teplic. Z rozhodnutí VK SPČR je toto školení zpoplatněno částkou 750,- Kč.
Součástí školení budou i praktická zaměstnání požadovaná VS. Z tohoto důvodu, pokud se chceš účastnit zaměstnání“vynesení partnera z hloubky“ je nutné si přivést plnou výstroj pro potápění ve volné vodě v minimálním rozsahu předepsaném VS pro P***. U těch, kteří se budou chtít aktivně zúčastnit praktických zaměstnání ve vodě bude vyžadována platná lékařská prohlídka!
Zájemci o účast na školení přihlaste se na: milannachtigal@seznam.cz s uvedením, zda máte zájem o plnění disciplíny ve volné vodě.
Zájemci o nocleh z pá na so rezervujte si samostatně na: 774 601 825
Program:
18. 5. 2024 9,00 - 9,30 prezence
9,30 – 13,00 přednášky:
• Nedostatky vědomostí a dovedností často zjišťované u zájemců o instruktorskou kvalifikaci. Možnosti sjednocení postupů výuky a technického vybavení.
Řízená diskuse. školitelé M. Haták, R. Pudil, J. Hovorka, L. Šefc
14,30 – 19,00 praktická zaměstnání:
• Neodkladná resuscitace
• První pomoc podáním kyslíku
• Vynesení partnera z hloubky
Neratovice 14. 4. 2024
Milan Nachtigal
Pověřený organizací

 
Kalendář výcvikových akcí SPČR 2024

Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
● 16. – 18. únor; Lachtan Brno
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Intenzivní proškolení z témat Fyzika, Anatomie a fyziologie, Potápěčská výstroj, Nehody a nemoci včetně praktického zaměstnání z resuscitace. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto školení doporučujeme zejména kandidátům instruktorské kvalifikace, protože zkušenosti z instruktorských zkoušek posledních let ukazují, že někteří mají až zarážející nedostatky v předepsaných vědomostech.
 
Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
● 9. – 10. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Povinné školení v rámci přípravy na instruktorské zkoušky. Charakteristika potápěčského výcviku s ohledem na jeho specifika, bezpečnost a efektivnost; základy pedagogiky.

Workshop k vedení potápěčského výcviku
● 23. – 24. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Nepovinná součást přípravy na instruktorské zkoušky nabízí kandidátům příležitost vyzkoušet si výuku a výcvik vystoupením na předem zadané téma před třídou tvořenou jejich kolegy a zkušenými lektory. Možnost zdokonalení v dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné složení zkoušek.

Školení instruktorů SPČR pořádané SČP 
● 17. – 19. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
● 31.5. – 2. červen; Brno
● vedoucí/koordinátor V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Přezkoušení dle příslušných ustanovení VS SPČR 2016.

Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
● 4. – 6. říjen; Svobodné Heřmanice
● vedoucí J. Holopírek - holopirek@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Seminář instruktorů SPČR 2024
● 15. – 17. listopad; hotel Kobero, Říčany u Brna
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Tradiční instruktorská akce, která kromě fundovaných přednášek na zajímavá témata
nabízí prostor ke každoročnímu neformálnímu přátelskému setkání příslušníků instruktorského sboru. 

Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign