Login

CMAS a Svaz potápěčů

Vzhledem ke skutečnosti, že organizované sportovní potápění v naší zemi vzniklo ve společenském systému, který komunikaci se zeměmi s odlišným společenským systémem omezoval jen na nezbytné minimum, informace o existenci a činnosti mezinárodní potápěčské organizace pronikaly mezi československé potápěče velmi pozvolna. První stručnou informaci o CMAS, jeho struktuře a poslání publikoval Petr Karhan v jednom z prvních čísel časopisu Potápěč začátkem roku 1965. V témž roce byly navázány i první oficiální kontakty mezi zástupci československých potápěčů a některými představiteli CMAS. Tak na přelomu června a července se na pozvání mezinárodně rozšířené organizace Club Méditeranée zůčastnili 1. kongresu redakcí vydávajících potápěčské časopisy v italském přímořském letovisku Palinuro dva zástupci ČSSR a to Alexander Richter jako vedoucí redaktor časopisu Potápěč a Ing. Josef Jan Dvořáček jako člen Ústřední skupiny potápění při tehdejším Svazarmu. Na tomto kongresu pořádaném pod záštitou CMAS byl přítomen generální sekretář této organizace Jacques Dumas.

Mezi ty, kteří měli možnost vycestovat častěji do zahraničí, patřili naši závodníci a tak k dalšímu kontaktu došlo při potápěčských závodech v Aluště na Krymu a to mezi vedoucím našeho týmu Miroslavem Šuhájkem a zástupcem CMAS na těchto závodech Francesco Pavonem z Itálie.
Koncem tohoto roku navštívil generální sekretář CMAS naši republiku a v doprovodu Alexandra Richtera krátce pobyl v Praze, následně navštívil Slovensko a zde i několik potápěčských klubů.

Od roku 1966 se v časopise Potápěč začínají objevovat občasné informace o činnosti CMAS a nejvíce kontaktů a informací je od začátku na sportovním poli. Na mezinárodních závodech nejrůznějších kategoriích měli naši reprezentanti možnost setkávat se nejen se zahraničními sportovci, ale také i s významnými osobnostmi potápěčského světa, které vesměs vystupovaly pod hlavičkou CMAS. Sem lze zařadit i 1. mistrovství Evropy ve spearfishingu v Biarritzu, kterého se zúčastnilo družstvo závodníků z České Lípy.

V roce 1967 pokračují výjezdy našich sportovců a s nimi i narůstání možností dalších kontaktů s představiteli CMAS na různých úrovních. To vedlo k tomu, že koncem tohoto roku došlo k prvním jednáním o možnostech členství čs. potápěčů v CMAS. Tyto jednání vedli zástupci First Spearfishing Clubu z České Lípy, který ve svých řadách registroval lovce ryb harpunou na nádech z celé naší republiky. Tento klub fungoval pod hlavičkou ROH a s ohledem na svou členskou základnu prezentoval organizaci s celostátní působností. To byl významný moment při jednání se zástupci CMAS, neboť tam mohou být přijaty jen takové organizace, které mají působnost po celém území daného státu. Předsedou tohoto klubu byl Arnošt Roscher. Na přelomu let 1967-68 se tedy First Spearfishing Club stal členem CMAS jako představitel potápěčů Československa.

Známé události na politické scéně v roce 1968 vedly ke značnému oteplení politické atmosféry v naší zemi, což otevřelo i hranice do okolního světa. A tak již na III. mezinárodním festivalu potápěčských filmů, který se konal v květnu v Paříži, získal brněnský Richard Bezděk za svůj film „Džunglí dunajských tůní" cenu CMAS.
Rovněž Ústřední sekce potápění Svazarmu odeslala přihlášku o členství ve CMAS, avšak čas tehdy běžel velmi rychle. V květnu byl ustaven Svaz potápěčů Československa, jehož předsedou se stal MUDr. Bohumil Havelka, a na tento svaz bylo First Spearfishing Clubem převedeno členství ve CMAS se všemi právy a povinnostmi. Více v přiloženém souboru pod článkem...


Zpět na hlavní výpis

Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign