Informace z výcvikové komise SPČR

Dekompresní tabulky SPČR 2018

Od 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulkyOd 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulky

Akreditace MŠMT Instruktor potápění

MŠMT udělilo Svazu českých potápěčů z.s. akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost :  Instruktor sportovního potápění. Platnost do 21.3.2020.

Zprávy z jednání VK v roce 2017

VK 2017_1VK 2017_1

VK 2017-2VK 2017-2

VK 2017-3VK 2017-3

VK 2017-4VK 2017-4

Směrnice pro potápění s trimixem a podvodní archeologie

Potápění s TMXPotápění s TMX

Podvodní archeologiePodvodní archeologie

S platností od 1.5.2016 byly schváleny směrnice pro potápění s trimixem a směrnice pro podvodní archeologii

Projekt SPČR pro zájemce o získání kvalifikace Instruktor potápění

Projekt SPČR pro zájemce o získání kvalifikace Instruktor potápění

Od roku 2016 je projekt „Nový instruktor“ pořádán společně Svazem českých potápěčů a Svazem potápěčů Moravy a Slezska a je organizačně zastřešen Svazem potápěčů České republiky.

Cílem projektu je získat další nové instruktory potápění z řad členů klubů SČP a SPMS a motivovat i stávající instruktory CMAS I*.

Projekt se týká získání kvalifikace Instruktor potápění CMAS I* a CMAS I** ve smyslu platných Výcvikových směrnic Svazu potápěčů České republiky...

Výcvikové a Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Výcvikové směrnice SPČR 2016Výcvikové směrnice SPČR 2016

Bezpečnostní směrnice SPČR 2016Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Úprava zkušebních testů 2016

Z důvodu platnosti nových Výcvikových a Bezpečnostních směrnic SPČR (od 1.1.2016) a stanovení nových postupů laické resuscitace (od listopadu 2005) se Zkušební testy SPČR z potápěčské teorie upravují následovně:

1) nových 20 otázek k tématu Nehody a nemoci

2) nových 100 otázek k tématu Výcvikové směrnic SPČR 2016

3) nových 100 otázek k tématu Bezpečnostní směrnic SPČR 2016

Správné odpovědi jsou dle stávající tabulky z roku 2003.

Doporučené postupy VK Svazu potápěčů ČR

Doporučené postupy č. 1/2014

Schváleno zemskými prezidii Svazu potápěčů ČR s účinností od 1.1.2014

Publikováno: 19.3.2014


SPČR – SSI – NAUI - PADI

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR
Publikováno: 21.11.2006

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR

Výcviková komise SPČR se již delší čas zabývala možností dalšího otevření výcvikového systému CMAS/SPČR obdobným způsobem jako tomu bylo učiněno dohodou mezi SPČR a PADI v roce 1998. Komise však přišla s myšlenkou otevřít jednostranně a vstřícně za SPČR možnost vstupu absolventů jiných potápěčských výcvikových systémů do výcvikového systému CMAS/SPČR. Po pečlivém prostudování materiálů jiných výcvikových systémů, které byly aktuálně k dispozici a následné podrobné diskusi se VK rozhodla navrhnout Vedení SPČR otevřít vstup do výcvikového systému CMAS/SPČR absolventům a držitelům různých kvalifikačních stupňů u systémů NAUI a SSI a rozšířit možnost vstupu u systému PADI. Tento návrh výcvikové komise SPČR byl předložen a projednán na schůzi Vedení SPČR dne 10. listopadu 2006, přičemž prezentaci a filosofii návrhu VK provedl president SČP Ing. Oldřich Lukš. Po kratší diskusi a zodpovězení dotazů k upřesnění celé problematiky a její perspektivy do budoucnosti, byl celý návrh VK bez jakýchkoliv doplňujících úprav schválen. Od 10. 11. 2006 mohou tedy držitelé potápěčských kvalifikačních výše uvedených systémů využívat rozhodnutí SPČR následujícím způsobem:

Systém SSI

Junior OWD SSI a OWD SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Junior AOWD SSI, AOWD SSI a
Master Diver SSI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3
Master Diver SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Systém NAUI

Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Advanced Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3

Systém PADI

Rozšíření pro stupeň OWD PADImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Rozšíření pro stupeň
Divemaster PADI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na  kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Pro všechny stupně výše uvedených jiných výcvikových systémů platí, že při zahájení zkoušek na příslušné stupně CMAS/SPČR musí splňovat veškeré podmínky pro tyto zkoušky předepsané, včetně stanoveného počtu absolvovaných ponorů.

Závěrem je možno říci, že tímto krokem VK a Vedení SPČR přispěly k výraznému otevření výcvikového systému CMAS/SPČR široké potápěčské veřejnosti a tím dále zvýšily jeho atraktivitu v duchu filosofie výcviku CMAS: Safety and Quality – Bezpečnost a kvalita. V tomto trendu otevírání se dalším výcvikovým potápěčským systémům hodlá SPČR pokračovat i v budoucnosti postupně tak, jak výcviková komise připraví příslušné podklady.

Nové metodiky výcviku

Publikováno: 30.3.2006

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P*

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč Junior

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč s doprovodem

Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2. 2006

Jednací řád výcvikové komise SPČR

Publikováno: 17.8.2005

Jednací řád Výcvikové komise SPČRI. 1. Jednací řád VK vymezuje její působnost a upravuje způsob její práce. Vymezuje rozsah práv a povinností členů VK a stanoví pravidla jednání tohoto orgánu. Jednací řád VK je závazný ...
Více informací
Publikováno: 2.8.2005

SPČR = Svaz potápěčů České republiky = Divers Association of Czech Republic
PADI = Professional Association of Diving Instructors

Tabulka ...
Více informací
Login
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign